Vi, Nisse och Britt-Marie, bor mycket centralt i Nyköping, men har skogen i tomtgränsen.

Vi har haft Briard sedan 1978 och fick vårat kennelnamn 1986. vi har en mycket liten
uppfödning och har hitills bara haft 7 kullar och det kommer att förbli sparsamt med kullar,
högst en kull vart annat år.

Just nu har vi två fawnfärgade briarder. Mer om dom kan du läsa på sidan (Våra Hundar).   

Jag, Britt-Marie, har varit valphänvisare i Briardklubben i många år men är nu samordnare 
för klubbens valphänvisning.
Mellan 1992 och 2002 satt jag i Briardklubbens avelskommitté.
Jag har varit redaktör för Briardklubbens faktatidning Briardspecial från första numret som
kom ut 1994 till och med 2006.
 

Målsättningen med vår avel är FRISKA, RASTYPISKA och MENTALT SUNDA och
ARBETSVILLIGA Briarder.
Vi har egentligen bara ett par "krav" på våra valpköpare:
att hunden får vara delaktig i familjelivet, inte stängas ute från gemenskapen,
den ska få vara med som en familjemedlem.
Att hunden HD-röntgas och att den blir MUH-testad och då helst på det MUH
som vi arrangerar för våra kullar.
Givetvis blir vi glada om hunden också ställs ut och jobbas med men det är inte
det viktigaste för oss.